Dokümanlar

DOKÜMANLAR

PROJE TERCİH VE DEĞERLENDİRME FORMU

1.Proje Tercih ve Değerlendirme Formu

PROJE HAZIRLAMA

1.Disiplin Tutanağı

DERS KESİM RAPORU

1.Ders Kesim Raporu

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYET RAPORUNUN TAMAMI(2020-2021)


2.Uzaktan Eğitim Faaliyet Raporu Tamamı (2020-2021)